Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Lập

Tân Lập Lục Ngạn Bắc Giang
c2tanlaplng@bacgiang.edu.vn